GDPR

Vantaan Taido ry – Seloste tietojen käsittelytoimista

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Vantaan Taido ry
  Rekisterinumero: 170.007
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Ly-Cong Thu Sähköposti: vantaan.taido ( at ) gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  Suomisport
 4. Rekisterin kuvaus
  Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

  Vantaan Taido ry:n jäsenluettelo on ulkoistettu Suomisport-järjestelmään (www.suomisport.fi), johon seuran jäsenet rekisteröityvät ja täyttävät omat tietonsa. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi ja rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

  KERÄTTÄVÄT TIEDOT
  Vantaan Taido ry hakee tarvittaessa Suomisport-rekisteristä seuraavat henkilötiedot:
  – Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  – Alaikäisiltä harrastajilta lisäksi huoltajan nimi ja puhelinnumero
 5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
  TIETOJEN KÄYTTÖ
  Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä- ja tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten.

  TIETOJEN VÄLITTYMINEN
  Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia).
 6. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan
  Jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Olympiakomitea.
  Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, jolla on pääsy rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin.
 7. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
  Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. Rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä Suomisport-sivustolla (www.suomisport.fi).
 8. Omien tietojen poistaminen
  Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojensa täydellistä poistoa rekisteristä jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.